Make your own free website on Tripod.com

 


EDİTÖRDEN
S.Mut
 

 

 
İlk sayımızla karşınızdayız. Sadece içerik olarak değil, biçim olarak da alışılagelmiş kalıpların dışında bir dergi tasarladık. Bu formatla amacımız, uzun ve derinlikli fikir yazılarını, daha geniş okuyucu kitlelerine sıcak gelecek bir tarzla sunmak. Böylece, hepimizin yarınını ilgilendirdiğini düşündüğümüz konuları, mümkün olduğu kadar geniş bir okuyucu kitlesinin katılımıyla tartışmak, konuşmak istedik.

Dergimiz, içerik olarak, kendisini peşinen varolan ideolojik kategorilerden biriyle tanımlamayan, aksine varolan sentetik çelişkileri aşma çabası gösteren bir çizgide yürüyecek. Elbette dergimize ait YARIN imzalı yazılarda çerçevesi çizilen bir fikri/politik hattımız var. Ancak bu dergi, önceden tanımlanmış ve konumlanmış herhangi bir ideolojinin ya da fikri totalitenin sınırları ile kendisini bağlamıyor.

Ülkemizin çorak fikir dünyasına zenginlik katmak gibi fantazilerimiz yok. Çok daha ciddi ve gerekli bir misyonu herkese hatırlatmayı önemsiyoruz: Bu ülkeye ayaklarını basan entelektüel birikimi harekete geçirmek, eylemli kılmak ve çoktan kaybettiğimiz büyük/bütün fikir ve teori kurma arayışına menfez olmak. Dağınık ve umudu kırılmış hayli sayıda kıymetli insanımız olduğunun farkındayız. Devlete, millete, kendi geçmişine küsmüş ve olan bitene karşı bir şeyler yapma isteğiyle, ‘hiç bir şey yapmaya değmez’ karamsarlığı arasında ömür törpüleyen nice insanın güven ve umut tazelemesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Hatta, dergimizin her kesimden fikir namusu ve haysiyet sahibi insanların hasbihaline platform olması bile başlıbaşına önemli bir amaçtır.

İlk sayımızda Türkiye’nin yön arayışını kapak dosyası olarak işledik. Konu ile ilgili makalelerin yanında, ilim ve fikir hayatımızda uzun süredir konuşmayan, daha doğrusu popüler mekanizmalara prim vermeyen iki değerli isimle, Prof. Baykan SEZER ve Prof. Korkut TUNA ile yaptığımız söyleşileri ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Dergimizin gündem analiz sayfalarında sağ ve sol siyasetlere ilişkin değerlendirmeler yer alıyor. Gazeteci yazar Avni ÖZGÜREL, genel olarak siyasetin geleceğine, Serhan YÜCEL de, sağda yeni arayışlara ilişkin analizler yaptı. Ayrıca sol geleneğin içinden bir ismin, Timur ER’in yanında, özellikle romanlarıyla her kesimden okuyucunun yüreğiyle bağ kuran Reha Çamuroğlu’nun kaleminden Sol’u yeniden tanımlamaya ve bir ilahiyatçı akademisyenin, Muhammet Çakmak’ın kaleminden Sol’u anlamaya ilişkin makaleler yer alıyor.

İsrail işgaline karşı bir Rus yahudisi olan İsrael ŞAMİR’in oldukça ilgi çekici bir eleştirisi ve Hasan ÜNAL Hoca’nın Türkiye eksenli bir makalesi de gündem analiz başlığı altında yer alıyor.

Jeopolitik sayfalarında, emekli bir asker olmanın ötesinde entelektüel ilgileri ve araştırmaları ile tanınan Yılmaz TEZKAN Bey’in jeopolitiğe giriş mahiyetinde bir makalesi var. Ayrıca, 11 eylül sonrası küresel gelişmelere ilişkin iki önemli makale yer alıyor; ilki, Arnavutluk eski BM daimi temsilcisi ve Arnavut dünyasının tanınmış entelektüeli Abdi BALETA’nın ve ikincisi, G. Washington Üniversitesi öğretim üyesi İbrahim KALIN’ın kaleminden. Ayrıca birçok değerli araştırmasıyla bilinen Müfit YÜKSEL’in Balkanlardan Kuzey Irak’a uzanan coğrafya üzerinden Türkiye jeopolitiğini inceleyen makalesini de ilginize sunuyoruz.

Jeopolitik’te, bir tercüme dizisinin ilk makalesi olarak, Maoizm ve İngiliz istihbaratı ilişkisini irdeleyen bir yazıya da yer verdik.

Ekonomi/politik başlığında küresel ve yerel ekonomik analizler yer alıyor. Kürşat ÖZKAN ve Taha ÖZHAN, küresel kapitalist düzeni, Mehmet DUMAN da Türk ekonomisini ve gelişme sorunlarını analiz ediyor. Adnan BOYNUKARA ise, kriz sonrası etki ve yetkileri artan Üst Kurulları kamunun yeniden yapılandırılması bağlamında inceliyor.

Düşünce sayfalarında, değerli araştırmacı İhsan ELİAÇIK’ın bir seri makalesinin ilki, ’Süreklilik ve Yenilik’ yer alıyor. Özgürlükçü teoloji bağlamında dini düşünce ve geleneğin ayrıştırılması, dinamik ve çağdaş bir bakış açısının geliştirilmesi doğrultusunda, ELİAÇIK’ın makalesini ilgiyle okuyacaksınız. Bu bölümde gazeteci-yazar Fadime ÖZKAN’ın ‘popüler kültür’ kritiği de yer alıyor.

Tarihten Güncelliğe başlığında, Abdullah MURADOĞLU’nun güncel sorunlara da ışık tutacak, Atatürk’ün yayımlanmasını sağladığı Arapça Radyo Gazetesi irdeleniyor. Ayrıca, ‘zirvedekiler’ başlığı altında, sosyete dünyasını yakından tanıyan değerli bir kalemin, Gönül ÇINAR’ın dizi makalesinin ilk bölümü yer alıyor. Bu bölümleri de ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Son olarak, Hasanali YILDIRIM’ın hazırladığı Kültür-Sanat sayfalarında, sanatta yön arayışı, Cahit BERKAY müziği ve ZEN müzik topluluğunu Hasanali’nin kaleminden okuyacaksınız.

Dergimiz, haziran sayısında, yeni isimlerin katkılarıyla zenginleşerek elinizde olacak. İlk sayımıza ilişkin eleştirileriniz, bizi, daha iyi ve kaliteli bir dergi için daha yoğun çalışmaya teşvik edecek.

Mutluluk ve esenlik dileklerimle…
yazikonusu-editorden


   


Yarın imzalı yazılar dergiyi diğer yazılar yazarlarını bağlar.
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Dergimiz basın ahlak ilkelerine uymayı taahüt eder. Yarın 2002 ©